168. Dank U voor deze nieuwe morgen

1   Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2   Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3   Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4   Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

5   Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6   Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7   Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.