304. Vader, vol van vrees en schaamte

1   Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

2   Heer ontferm U over ons
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

3   Vader, in dit uur der waarheid
keren we’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4   Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw Naam verhogen, Heer. (2x)